Ook Trump en Xi willen rustig richting kerst

19

3 december 2018

Afgelopen weekend troffen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping elkaar tijdens de G20-top in Argentinië. De afgelopen tijd is de beurs in een stevige greep gehouden door de handelsoorlog tussen beiden maar de sfeer aan tafel in Buenos Aires was prima.

De wereldeconomie is niet gebaat bij het verder opvoeren van de handelsoorlog tussen deze landen. Want dat kost niet alleen de VS en China, maar de hele wereld economische groei. Voorafgaand aan het overleg had Trump gedreigd om per 1 januari stevige importtarieven op Chinese goederen in te stellen en hiermee de volgende stap in het conflict te zetten. Maar in plaats daarvan werd een compromis bereikt en is afgesproken om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren, met als doel om binnen die periode een definitieve handelsovereenkomst te bereiken.

Deze afspraak zorgt voor opluchting en optimisme op de beurzen welke fors hoger openden na het weekend. Dit hadden we ook wel even nodig na de herfstige sfeer op de beurs de afgelopen 2 maanden. Maar het conflict is nog verre van opgelost. China en de VS denken heel anders over overheidssteun aan eigen bedrijven, het behandelen van buitenlandse ondernemingen en technologie.

En Trump staat niet alleen in zijn kritiek op de Chinese regering en diens handelspraktijken. Ook in Europa maakt men zich grote zorgen over de steeds verder groeiende economische macht van China. Op de agressieve Amerikaanse handelspolitiek was het afgelopen jaar veel kritiek. En dat is ook heel begrijpelijk omdat deze acties niet alleen vrijhandel belemmeren maar eigenlijk de hele wereld potentiële groei en economisch herstel kost.

Wanneer genoemde wereldspelers de komende negentig dagen niet veel water bij de wijn doen in het slepende handelsconflict zal de ruzie in het voorjaar gewoon weer oplaaien. Maar voorlopig liggen de kaarten open en omdat niemand baat heeft bij het bemoeilijken van internationale handel en het stokken van economische groei is er reële hoop op een deal.

 

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 3 december 2018