Uitleg

beleggings

profiel

 

Gemiddeld verwacht netto rendement op jaarbasis

Hieronder laten we zien welke gemiddeld rendement u redelijkerwijs in ieder profiel kunt verwachten. Dit zijn conservatieve inschattingen op basis van langjarige data. Onze daadwerkelijk gerealiseerde rendementen vind u hier.

%

Defensief

 • Beweeglijkheid 12,5% 12,5%
 • Aandelen 40% 40%
 • Risicomijdend 60% 60%

%

Neutraal

 • Beweeglijkheid 17,5% 17,5%
 • Aandelen 60% 60%
 • Risicomijdend 40% 40%

%

Offensief

 • Beweeglijkheid 25% 25%
 • Aandelen 80% 80%
 • Risicomijdend 20% 20%

%

Zeer Offensief

 • Beweeglijkheid 35% 35%
 • Aandelen 100% 100%
 • Risicomijdend 0% 0%

Wat betekenen de kenmerken van onze risicoprofielen?

Het bovenste percentage staat voor ons gemiddeld verwacht netto rendement op jaarbasis per risicoprofiel.

Daaronder staat de benaming van uw risicoprofiel.

 

 

De risicometer is een grafische weergave van het risico van de beleggingen in het risicoprofiel. De meter stelt u in staat een goed vergelijk te kunnen maken tussen verschillende profielen en geeft uw risico aan op een schaal van 1 tot 7.

 

 

Met beweeglijkheid bedoelen we de mate waarin de waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

De aandelenbalk laat zien wat het maximum percentage aandelen in een portefeuille is en de onderste balk geeft aan welk deel van uw portefeuille minimaal in risicomijdende beleggingen zit. Dit zijn veelal obligaties maar kunnen ook alternatieven of liquiditeiten zijn.

Neem contact op

Onze partners