Modelportefeuilles

Modelportefeuilles

Defensief

Geschikt voor de voorzichtige belegger. Een goed alternatief voor de spaarrekening. Met een klein risico maken we genoeg rendement om inflatie en belasting te verslaan.

 • Beweeglijkheid 12,5% 12,5%
 • Aandelen 40% 40%
 • Risicomijdend 60% 60%

Neutraal

Geschikt voor de gemiddelde belegger. Ruime mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld goede alternatieve strategieën in huis voor onrendabele obligaties.

 • Beweeglijkheid 17,5% 17,5%
 • Aandelen 60% 60%
 • Risicomijdend 40% 40%

Offensief

Geschikt voor beleggers met een bovengemiddelde rendementseis. Met meer aandelen in portefeuille worden de schommelingen en het verwacht rendement wat groter.

 • Beweeglijkheid 25% 25%
 • Aandelen 80% 80%
 • Risicomijdend 20% 20%

Zeer offensief

Geschikt voor de lange termijnbelegger. Onze actieve, aanvallende beleggingsstijl kent het grootste risico en op termijn het hoogst verwachte rendement.

 • Beweeglijkheid 35% 35%
 • Aandelen 100% 100%
 • Risicomijdend 0% 0%

In de bovenste balk, beweeglijkheid, ziet u met welk percentage de waarde van uw beleggingen tussentijds kan fluctueren. In de middelste balk, aandelen, ziet u het maximum percentage aandelenfondsen binnen een profiel. In de onderste balk, risicomijdend, ziet u het minimaal percentage risicomijdende beleggingen. Dit zijn veelal obligaties, maar kunnen ook liquiditeiten of alternatieven zijn. Rendementen zijn de gemiddelde gerealiseerde jaarrendementen per beleggingsprofiel. De hoogte van de kosten is afhankelijk van uw belegd vermogen en onder het kopje tarieven tot in detail te zien.

Beleggingsadvies

Hubertus Investment Partners advies op maat.

Beleggingsbeleid

Onze visie op beleggen is eenvoudig, helder en zeer effectief.

Ervaar zelf onze voordelen

Fondsselectie

Alleen de beste fondsen komen in aanmerking voor onze beleggingsportefeuilles. Er bestaan duizenden beleggingsfondsen en het is ons werk om daar de beste uit te halen. Wij hebben de beschikking over een geavanceerd systeem waarin we alle beschikbare beleggingsfondsen kunnen monitoren, vergelijken en selecteren. Een fonds moet voldoen aan een aantal criteria om opgenomen te kunnen worden in de portefeuille. Bij het selecteren van de juiste fondsen en ETF’s letten we onder meer op:

 

 • Liquiditeit. Een beleggingsfonds moet voldoende omvang hebben en goed verhandelbaar zijn.
 • Spreiding. Een fonds moet uit genoeg titels bestaan en goed gespreid zijn.
 • Kosten. De lopende kosten in een fonds moeten zo laag mogelijk zijn.
 • Strategie. Het fonds moet een duidelijke strategie hebben.
 • Duurzaamheid. Een fonds moet zo duurzaam mogelijk beleggen en dit weergeven in ESG beleid.
 • Rendement. Als een fonds aan alle criteria voldoet en past in onze filosofie en verwachtingen is de kans het grootst dat de keuze voor het fonds positief bijdraagt aan uw rendement.

Neem contact op

Onze partners