Wet en regelgeving

In Nederland mag gelukkig niet zomaar iedereen beleggingsadvies geven. Beleggingsondernemingen en adviseurs moeten aan veel wetten en regels voldoen. Het is voor ons, onze klanten en andere belanghebbenden belangrijk dat we vertrouwen hebben en houden in ons bedrijf en onze dienstverlening. Daarom onderschrijven wij die wetten en regels van harte. Hieronder een overzicht van hoe HIP Capital kwaliteit, continuïteit en zekerheid waarborgt voor klanten, medewerkers en externe partijen.

 

AFM vergunning

HIP Capital is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van beleggingsdiensten onder nationaal regime in Nederland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en financiële instellingen en ziet toe op eerlijke en transparante financiële markten. HIP Capital staat onder permanent toezicht van de AFM en bestuurders van HIP Capital zijn getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. De AFM beoordeelt naast de geschiktheid van bestuurders en adviseurs ook het beleggingsbeleid en de bedrijfsprocessen van HIP Capital.

DSI registratie

HIP Capital is als deelnemende onderneming verbonden aan het Dutch Securities Institute (DSI). De stichting DSI maakt zich hard voor een integere en deskundige financiële sector. DSI werkt samen met de AFM en De Nederlandsche Bank en verstrekt keurmerken aan beleggingsprofessionals. Onze beleggingsadviseurs zijn DSI gecertificeerd. Om deze certificering te verkrijgen en te behouden worden zij voortdurend getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Zo weet u zeker dat onze dienstverlening voldoet aan de hoogste eisen en uw adviseur op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Aansluiting Kifid

HIP Capital is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Het Kifid werkt samen met het ministerie van Financiën en maakt zich sterk voor klantvriendelijkheid, professionaliteit en transparantie bij financiële dienstverleners. Het instituut is gericht op het voorkomen en beslechten van klachten en geschillen. Bij het Kifid kunnen consumenten terecht wanneer zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Mocht u een klacht hebben over ons of onze dienstverlening proberen we dat uiteraard meteen op te lossen maar het is goed om te weten dat u altijd bij een onafhankelijk en onpartijdig instituut terecht kunt.

Neem contact op

Onze partners