Heeft u uw rendement al goed bekeken?

11

April 2018

Het eerste kwartaal van 2018 was voor veel beleggers geen feest. In februari was er een flinke beurscorrectie en in maart luidde Trump een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China in. Na de prima rendementen en de relatieve rust op de beurs in de afgelopen jaren is de beweeglijkheid terug. De rendementen in veel marktportefeuilles lagen het afgelopen kwartaal dan ook tussen de -3% en -5% na kosten.

Onze modelportefeuilles steken daar met gemiddeld -1,9% gunstig bij af. We hebben de schade zeer beperkt weten te houden door een combinatie van meer cash, minder aandelen uit Amerika en lage kosten.

We gaven al eerder aan dat het aanhouden van een cashpositie wat ons betreft een must is. Zeker als alternatief voor veel te dure obligaties maar ook omdat je gewoon een buffer nodig hebt om in te grijpen wanneer de marktomstandigheden erom vragen.

De keuze voor minder aandelen uit Amerika pakte tevens goed uit. Wanneer je let op de waardering van Amerikaanse aandelen in het algemeen en de concentratie van technologiebedrijven in het bijzonder moet je niet blind de wereldindex volgen want dan zit je voor meer dan de helft in de VS en voor meer dan je lief is in bijvoorbeeld Facebook.

Tot slot helpen onze lage kosten een handje om netto beter uit te komen dan marktportefeuilles, banken en veel beheerders. Want het afgelopen kwartaal liet nog maar eens zien dat hoge kosten binnen de fondsen en voor het advies of beheer er hard inhakken, zeker als het even tegenzit.

 

Door: HIP Capital, Dick Hubertus, 11 april 2018