# 35

20 januari 2020

Analisten, banken en fondsmanagers vallen iedere start van een nieuw jaar over elkaar heen om hun voorspellingen te doen. Er worden volop kansen genoemd. En natuurlijk worden de meest voor de hand liggende risico’s in kaart gebracht. De gemene deler van alle voorspellingen is; Meestal komen ze niet uit. Want wanneer iedereen dezelfde kansen ziet, zijn deze snel weg en risico’s die je duidelijk ziet aankomen zijn geen risico’s meer, maar worden eerder kansen. Echte risico’s zijn onaangename verrassingen en die zijn niet te voorspellen.

Het is wellicht interessanter om niet alleen naar banken en analisten te luisteren maar ook eens te kijken naar wat het bedrijfsleven zelf, de overheid en mensen bij non-profitorganisaties als risico zien. Het World Economic Forum heeft 800 leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties ondervraagd om de meest prominente economische risico’s waarmee de wereld wordt geconfronteerd, in kaart te kunnen brengen.

Volgens het rapport zijn dit de top 5 risico’s voor 2020 en daarna:

  1. Nieuwe economische confrontaties, denk aan een oplaaiende handelsconflicten.
  2. Politieke polarisatie, denk aan populisten die deels de wereld regeren en vooral de verschillen tussen mensen benadrukken.
  3. Opwarming van de aarde en extreme hittegolven, we hebben onlangs voorbeelden gezien van enorme bosbranden in Australië en Brazilië.
  4. Het kapotgaan van natuurlijke ecosystemen.
  5. Cyberattacks.

Dat cybercriminaliteit een groot thema is voor beleggers werd nogmaals duidelijk tijdens de jaarlijkse outlook van Robeco waar we op 9 januari te gast waren. Maar vooral milieu gerelateerde problemen worden door politici en wetenschappers veel genoemd. Dat is niet zomaar want ongeacht economische of sociale status kan klimaatverandering ons allemaal raken. Hoewel de publieke urgentie rond klimaatactie snel groeit, blijft het moeilijk om de potentiële omvang van economische verstoring die milieurisico’s met zich meebrengen op waarde te schatten. Laat staan dat we kunnen berekenen wat de potentiële kansen zijn voor bedrijven die zich juist bezighouden met het oplossen van deze problemen.

 

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 20 januari 2020