# 36

24 januari 2020

Beleggers staan aan het begin van een nieuw decennium. Wat gaat het ons brengen? Terugkijken is makkelijk en aan voorspellen doen we liever niet, dus laten we vooral fundamenteel kijken waar we nu staan.

We beginnen met de categorie cash, u weet wel die spaartegoeden zonder vergoeding. In het prille begin van het nieuwe jaar schrapte de eerste bank de spaarrente, we staan nu dus echt op 0,00%. En als er 1 schaap over de dam is, volgen de anderen ook. Het ziet er dus niet naar uit dat de categorie cash dit jaar geld gaat opleveren. Sterker nog, inmiddels betalen spaarders boven de 2,5 miljoen voor het aanhouden van geld en deze grens is dalende. U komt vanzelf aan de beurt!

Wanneer we gaan kijken naar obligaties, of vastrentende waarden, dan zien we dat de lange rentes van staats- en bedrijfsobligaties over een breed front zijn gedaald in 2019. Kreeg u begin vorig jaar nog 0,35% op een 10-jaars Nederlandse staatslening, in augustus was dit teruggelopen naar -0,50%. Inmiddels is er weer wat bijgekomen, maar nog steeds is de vergoeding op een zeer kredietwaardige staatslening negatief. Voor een obligatiehouder betekent een dalende rente overigens een stijgende koers van de obligatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat obligaties het beste jaar hebben gekend van het afgelopen decennium. Het rendement kwam geheel uit koersstijging als gevolg van de rentedaling en dat is voor de toekomst onhoudbaar. Op dit moment kunt u alleen op obligaties uit opkomende landen en obligaties met een zeer hoog risico nog een behoorlijk direct rendement krijgen. Wij zetten wel onze vraagtekens bij de risico-rendementsverhouding van een dergelijke belegging. De afgelopen jaren zijn obligatiehouders gedwongen steeds risicovollere leningen te kopen om nog wat rendement te maken, waardoor de koersen van dergelijke leningen eigenlijk te hoog zijn.

Niet alleen obligatiebeleggers hebben een zeer goed jaar achter de rug. Vooral beleggers in aandelen waren spekkoper in 2019 met een rendement van gemiddeld zo’n 25%. Ook dit rendement is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het beleid van centrale banken. Zo heeft de Amerikaanse centrale bank, de FED, de rente in 2019 meerdere keren verlaagd. Aan het begin van 2019 was menig analist er heilig van overtuigd dat de FED de rente zou gaan verhogen gedurende het jaar, maar het tegendeel was waar. Mede ingegeven door spanningen rondom een zelf ontketende handelsoorlog met China dwong Trump de eigen centrale bank tot renteverlagingen om alleen al de schijn van een recessie te voorkomen en daarmee de effecten op de aandelen- en kapitaalmarkt te mitigeren. Als gevolg van deze acties zijn de waarderingen (koers/winst verhoudingen) van aandelen flink opgelopen. Het ligt eraan welke aandelenmarkt je als voorbeeld stelt maar we staan qua waardering rond het 30-jaars gemiddelde van ongeveer 15 keer de winst in Europa en opkomende economieën. In de VS zijn de waarderingen hoger, daar wordt inmiddels bijna 20 keer de winst betaald.

En dan onze alternatieven. Deze categorie streeft naar een positief rendement in zowel stijgende als dalende markten. Ook afgelopen jaar is dat weer gelukt met een resultaat van 6%. Onze focus ligt in deze categorie op kapitaalbehoud. In onzekere tijden en gedurende scherpe correcties of zelfs recessies (denk aan het knappen van de internetbubbel of de bankencrisis) vormt deze categorie een welkome bescherming. Er is namelijk geen correlatie met aandelen, obligaties en cash. Neemt de volatiliteit (beweeglijkheid) in de markt toe, dan pakt dit positief uit voor de resultaten van deze beleggingen.

Zoals gezegd doen we niet aan voorspellingen, want die komen bijna nooit uit. Onze glazen bol blijft in de kast, hoe graag analisten hem ook afstoffen. Je kunt met meerdere scenario’s werken aan het begin van een nieuw jaar. Het meest voor de hand liggend zijn rentes rond de huidige niveaus, een gemiddelde winstgroei en rendementen rond het langjarig gemiddelde van zo’n 5% voor een samengestelde portefeuille. Het rendement zal dan van aandelen moeten komen, want tenzij we opnieuw een flinke rentedaling krijgen, gaan obligaties niets opleveren. In een verrassend positief scenario lopen de koersen van aandelen en obligaties verder op. In een wereld van hoger dan verwachte groei, mede geholpen door hernieuwde stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden zou dit een verlenging van de mooie rit uit 2019 betekenen. Ook kan zich een negatief scenario ontvouwen waarin het consumenten- en ondernemersvertrouwen afneemt, geopolitieke spanningen toenemen en de kans op recessie ditmaal serieus wordt.

Kortom, je moet op ieder scenario voorbereid zijn en zorgen dat je jezelf niet klem zet. Goed spreiden en een plan B opnemen in je beleggingsportefeuille. Dit doen wij altijd en dat geeft rust en rendement. Aandelen blijven de hoeksteen van een beleggingsportefeuille, volgens ons gecombineerd met zo min mogelijk standaard obligaties, je moet op zoek naar wat anders. Denk daarbij aan tegenwicht in je portefeuille middels alternatieven en uiteraard een plukje cash voor een onverwachte regenbui. Onze aanpak levert al 3 jaar op rij een rendement op dat zich moeiteloos laat meten met de top van de markt en ligt hoger dan het gemiddelde van alle grootbanken. Daarvoor nemen wij geen extra risico maar juist minder, de beweeglijkheid van onze modelportefeuilles is lager dan het marktgemiddelde. Want rust en rendement, daar gaat het om.

 

Door: HIP Capital, Michel Beckers & Dick Hubertus, 24 januari 2020