Update beurs en portefeuilles, mei 2022

# 71

25 mei 2022

Update beurs en portefeuilles, mei 2022

Het inmiddels bekende dagelijkse beeld op de beurs van afwisselend stijgen en dalen is per saldo licht dalend, maar zorgt niet voor paniek. Van volledig wegzakken is geen sprake en het sentiment is vrij duidelijk: de Tech-motor op de beurs van de afgelopen jaren is stilgevallen en staat af te koelen terwijl een collectieve energiehonger zorgt voor winnaars op een ander beursterrein. Doordat ook China, na krankzinnig strenge lockdowns, zich binnen afzienbare tijd weer meer als energieverbruiker zal melden zal er voorlopig meer vraag dan aanbod blijven in de markt voor eenvoudig winbare energie.

Technologie is het afgelopen decennium een steeds groter deel van de economie en de aandelenindices gaan uitmaken. Tel daar een tijdelijke coronaversnelling bij op en het recept voor een onevenwichtige index is compleet. Het is dan in deze fase ook niet zo gek dat het snel normaliseren van beurskoersen in de Tech-hoek nog niet volledig wordt opgevangen door de winst in andere sectoren. Groei en waarde vechten om voorrang in een snel veranderend speelveld. Liquiditeit neemt af en de grote inflatievraag kan alléén beantwoord worden met een stijgende rente. Tel daar een alles in de war schoppende oorlog bij op en de zorgen over minder groei slaan al snel om in een dreigende recessie.

Die recessievrees is logisch gezien de verwachte renteverhogingen in de VS en die zijn inmiddels ook uitgesproken door de Europese Centrale Bank. Om de inflatie naar beneden te krijgen is wellicht een nog hogere rente nodig en dat schaadt de groei. Nu kun je beter snel de pijn nemen, de groei op korte termijn drukken en zelfs een recessie veroorzaken dan inflatie laten gieren. Dat doet op termijn veel meer pijn. Een recessie werkt helend voor de economie en na een periode van extreem lage rentes is het dan ook dé manier om eindelijk schoon schip te maken. Bedrijven die in een normale renteomgeving geen bestaansrecht hebben moeten omvallen.

Grote gevolgen

Vooral Europa was natuurlijk in de ban van de oorlog in het oosten, maar inmiddels hebben de gevolgen de hele wereld bereikt in hoge voedsel en energieprijzen. Voor miljarden mensen die een groot deel van hun inkomen aan voedsel en energie moeten uitgeven is dat een ramp. Je denkt dan al snel aan Afrika en Azië maar ook dichter bij huis is dit inmiddels dagelijkse kost. Daarnaast zou bij ons de krappe arbeidsmarkt een loon/prijsspiraal rechtvaardigen. Kortstondig goed voor de portemonnee van werkenden, maar al snel minder goed voor die van aandeelhouders.

De lagere groeiverwachtingen pleitten dan ook voor minder optimisme over aandelen, maar dat zit al snel voor een groot deel in de koersen. Het is dan ook geen reden om aandelen op deze niveaus af te bouwen. Door een gerichte selectie in factoren en sectoren kun je gewoon in aandelen blijven beleggen en doe je vanaf het eerste moment mee in een onvermijdelijk herstel. Zeker als je met inflatie in ogenschouw de verschillende beleggingscategorieën afpelt. Zo is de rente (10 jr NL) in recordtempo opgelopen naar het hoogste niveau in 8 jaar tijd en staat ondanks dat nog steeds te laag. De uitstroom in obligaties is pas net op gang gekomen en er is geen enkele reden om daar in het huidige klimaat nu al nieuwe posities in op te bouwen. Vastgoed lijkt gepiekt te hebben op het moment dat de financiering het goedkoopst was en cash is de snelste route naar gegarandeerd reëel vermogensverlies.

Alternatieven

Niet dat het ooit een serieuze beleggingscategorie is geweest maar het leeglopen van de cryptobubbel is deze maand ook begonnen en dat is een teken aan de wand. Crypto is pure, en zelfs vervuilende, lucht en daarmee geen alternatief voor obligaties of cash. Wanneer je een goed gespreide en samengestelde selectie aandelenfondsen wilt versterken met een andere categorie kom je uit bij wat wij “alternatives” noemen. Dat zijn strategieën met een lage beweeglijkheid die het in alle marktomstandigheden goed doen en het extra goed doen wanneer de aandelenmarkt onder druk staat. Het toevoegen van dergelijke fondsen vergt kennis en veel huiswerk maar eenmaal opgetuigd vormt dit in combinatie met de juiste aandelen de inflatie-hedge van nu en het rendement voor de toekomst.

 

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 25 mei 2022