Een mooi eerste halfjaar

# 99

11 juni 2024

Een mooi eerste halfjaar

Update financiële markten en beleggen

 

Sterke macro-economische cijfers en records voor bedrijven in technologie, semiconductors en Artificial Intelligence (AI) bepalen het beeld op de beurs richting de zomer. Wanneer je de markt volgt en nagaat waar je rendement vandaan komt, dan moet je het in de AI-hoek zoeken. Toch zijn het andere dingen die het verschil bepalen tussen een redelijk en een goed rendement in het eerste halfjaar van 2024.

Rente

Sinds begin 2022 zijn de kapitaalmarktrentes vanaf de toen lage niveaus flink opgeveerd. Hoge inflatie in Europa sinds de oorlog in Oekraïne was daarvan een belangrijke oorzaak. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het monetair beleid de afgelopen tijd verkrapt om de economie af te remmen en de hoge inflatie tegen te gaan. Onder andere het besluit om te stoppen met het herinvesteren van vrijvallende obligaties en het verhogen van de depositorente (met in totaal 450 basispunten) droegen flink bij aan het controleren van de inflatie. Dit beleid tempert inflatie- en economische groeiverwachtingen en remt de stijging van de kapitaalmarktrentes.

Nu de inflatie rond de 2% ligt, kan de ECB haar belangrijkste rentetarief verlagen. Dit zagen we afgelopen week voor het eerst met 0,25%. De markten verwachten voor dit jaar nog twee renteverlagingen, welke volgend jaar doorgezet worden. Spaarders werden al niet verwend, maar de spaarrente op bankrekeningen zal waarschijnlijk dalen. Schuldenaren daarentegen zullen profiteren van lagere rentes omdat consumentenkrediet en hypotheken goedkoper worden.

Het verschil tussen de korte en lange rente representeert normaal gesproken een vergoeding voor het risico dat komt kijken bij het langer wegzetten of uitlenen van geld. Omdat de rentecurve nog altijd “invers” is (de korte rente ligt hoger dan de lange rente) loont het nu niet om langlopende obligaties te kopen. Het combineren van zo kort mogelijke looptijden met alternatieve beleggingen werkt op dit moment erg goed.

Alternatieve beleggingen

In tegenstelling tot de vaak gehanteerde traditionele asset-mix verdeling over aandelen en obligaties, vullen wij de portefeuille wat anders in. Binnen het risicomijdende deel van de portefeuille maken we naast obligaties gebruik van “alternatives”. Dit maakt de portefeuille minder gevoelig voor renteveranderingen en geeft een positieve bijdrage aan de risico/rendementsverhouding.

Het idee dat renteverlagingen wellicht minder snel zouden komen dan waar de markt al een tijdje op rekende blijkt tot op heden aardig te kloppen. De gekozen alternatieven in portefeuille doen het sinds begin dit jaar, in tegenstelling tot obligaties, erg goed. Terugkijkend op het eerste halfjaar zien we duidelijk dat deze strategische keuze niet alleen gunstig is geweest ten aanzien van het verlagen van het risico van de portefeuille. Want risico reduceren is nuttig, maar daarmee ook rendement maken is waar het om gaat.

Water

Een goede beleggingsportefeuille is een uitgebalanceerd geheel. Dat geldt zeker voor de aandelen in een portefeuille. Een wereldwijd gespreide basis, aangevuld met actuele thema’s om in te beleggen. Water is zo’n actueel en wereldwijd thema. Ook als het over water gaat, gaat het om balans. Op veel plekken op de wereld is er te veel water. En op nog meer plekken te weinig (schoon) water. Zo was april 2024 in Zuid-Europa een ongewoon hete maand, met grondwaterstanden die men normaal in de volle zomer optekent. Dat blijkt uit de rapporten van het European Drought Observatory (EDO). Niet alleen Zuid-Europa maar ook delen van Zweden, Finland en Polen hadden dit voorjaar last van droogte.

Waterschaarste en droogte zijn een mondiaal probleem. Volgens de World Meteorological Organisation (WMO) hebben 3,6 miljard mensen minstens een maand per jaar geen of onvoldoende toegang tot water. Tegen 2050 zal twee derde van de wereldbevolking te kampen hebben met zo’n structureel watertekort. Water is dus een thema voor iedereen. Ook beleggingsinhoudelijk is het actueel en interessant. Wij kiezen ervoor om een deel van onze thematische allocaties in water te beleggen omdat het tweeledig is. Geld steken in een sector die van nut is voor iedereen geeft niet alleen rendementskansen maar zorgt ook voor de ontwikkeling en nieuwe inzichten in onze mondiale watervoorziening.

Zomer

Met de zomer op komst en een aanhoudend sterke beurs, aangevuld met rendement uit de vastrentende en alternatieve hoek, ziet het er nog steeds zonnig uit voor beleggers. Het zijn ook tijden om niet in te dutten, maar vooruit te denken. De stijging op de aandelenmarkten van de afgelopen maanden is voor een groot deel gedragen door technologiebedrijven. Deze bedrijven wegen inmiddels zwaar in de portefeuille. Een stukje winst nemen in technologie en herbeleggen in een degelijk thema als onze mondiale watervoorziening zorgt voor de benodigde balans in een beleggingsportefeuille.

We kunnen wel concluderen dat verschillende actieve keuzes en alternatieven in de portefeuille hun werk goed hebben gedaan. Dit maakt uiteindelijk het verschil tussen een goed en een uitstekend rendement.

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 11 juni 2024

Wil je weten hoe we dit vertalen in een goede beleggingsportefeuille? Abonneer je op de nieuwsbrief en lees meer over de invulling van portefeuilles.