HIP Capital over politiek, Bitcoin, inflatie en de beurs

# 49

11 januari 2021

HIP Capital over politiek, Bitcoin, inflatie en de beurs

Voor wie alleen aan het begin en aan het eind van het jaar naar de index kijkt, lijkt 2020 een saai beursjaar. Niets is natuurlijk minder waar. In één van de meest turbulente jaren ooit hebben we de snelste daling en het snelste herstel uit de geschiedenis gezien met als uitkomst een zeer acceptabel resultaat.

In het laatste kwartaal van afgelopen jaar spraken we nog van vaccin-hoop. Inmiddels wordt die hoop werkelijkheid en zijn de eerste prikken gezet. Als we eenmaal op stoom zijn kan het snel gaan en wordt 2021 een jaar van opluchting. Mooie vooruitzichten op een genormaliseerde samenleving en goed voor de economie.

Politiek en de beurs

Al in de zomer van 2016 stemden de Britten voor het verlaten van de Europese Unie. Zelden is een event zo lang als potentieel risico voor de beurs bestempeld. Vierenhalf jaar lang zorgde Brexit voor onrust, maar nooit voor structureel dalende koersen. Beleggers zagen in de naderende Brexit soms een reden om nog even niet in te stappen, maar inmiddels is ook Brexit een gepasseerd station en kunnen we een heet hangijzer afstrepen.

De situatie in de VS kunnen we eigenlijk nooit afstrepen. Met ook het laatste paar definitief verdeelde zetels hebben de democraten alle ruimte om een eigen politieke agenda uit te rollen en dat zal zeker effect hebben op de beurs. Regulering voor technologie-reuzen en een minder gunstig klimaat voor sommige bedrijven liggen in het verschiet. Maar ook het flink stimuleren van de economie, verduurzaming en investeringen in gezondheidszorg staan op het programma. Vooralsnog verandert er niet veel aan het China-beleid maar per saldo is Biden goed nieuws voor de wereldeconomie en de beurs.

Exit Trump

Een mooi vooruitzicht voor velen is dan ook de naderende exit van Trump. De afgelopen vier jaar heeft hij alle ruimte gekregen om de VS te degraderen tot een lachwekkende politieke poppenkast met als resultaat een tot op het bot verdeeld volk. Het trieste beeld van de bestorming van het Capitool als voorlopig officieel sluitstuk van de periode Trump komt in de geschiedenisboeken. Een beeld dat we tot voor kort alleen kenden uit corrupte republieken en dictatoriaal Afrika. De teloorgang van een machtig en fatsoenlijk politiek Amerika.

Liquiditeit en Bitcoin

Intussen lijkt niets de door centrale banken gecreëerde muur van geld te kunnen stoppen. De enorme hoeveelheid beschikbaar geld baant zich een weg naar vastgoed, de beurs, private equity en zelfs cryptovaluta.

De koers van Bitcoin is het meest in het oog springende voorbeeld van de grote hoeveelheid geld op zoek naar rendement. Ondanks het feit dat Bitcoin zich op geen enkele wijze kwalificeert als geld wordt het met die argumentatie wel snel meer “waard”. Er wordt onder meer gesteld dat Bitcoin waarde heeft omdat het niet kan worden bijgedrukt. Maar juist het gegeven dat Bitcoin schaars is, maakt het ongeschikt als geld. Kijk maar naar afgelopen jaar waarin er een economische catastrofe is opgevangen door tijdelijk meer geld in omloop te brengen en liquiditeit te waarborgen. Je moet er toch niet aan denken dat we maar 21 miljoen Bitcoins hadden en het daarmee moesten doen?!

Doordat de hoeveelheid niet kan meegroeien of krimpen naargelang er geld nodig is om de economie te steunen en de rente te sturen zal de waarde altijd een speelbal zijn van vraag en aanbod en dus alle kanten opvliegen. Door die enorme fluctuaties is Bitcoin ongeschikt voor de drie functies van geld; ruilen, sparen en rekenen. Want hoe kun je iets als ruilmiddel accepteren als het over 5 minuten minder waard kan zijn? Waarom zou je iets sparen waarvan je niet de garantie hebt dat je er later nog wat mee kunt? En hoe kun je rekenen met een eenheid waarvan niemand het eens is hoe groot die is?

Wanneer je geld in 1 woord zou moeten definiëren is “vertrouwen” de minst slechte definitie. Het vertrouwen dat je met een intrinsiek waardeloos stukje papier of cijfertje op een scherm vandaag, morgen of volgend jaar iets van waarde kunt kopen. Héél kort samengevat werkt ons geldsysteem omdat het goed gereguleerd wordt en iedereen gedwongen wordt zich eraan te conformeren. Zolang er geen gedwongen en breed vertrouwen is in Bitcoin en we de echte waarde moeten terugrekenen naar dagelijks gebruikte euro’s of dollars is Bitcoin pure lucht.

Intussen gaat de koers van Bitcoin wel door het dak en zelfs grote institutionele partijen stappen in. Maar dat doen ze vooral om de boot en de hype niet te missen. Het is de ultieme window dressing en daar mag best een promille van het belegd vermogen voor gebruikt worden.

Inflatie, bescherming en onze portefeuilles

Toch zullen al die nieuw gecreëerde coronadollars en -euro’s om de economie en het bedrijfsleven aan de praat te houden op termijn wel zorgen voor inflatie is de consensus. Maar alléén de aanwezigheid van veel liquiditeit zorgt nog niet meteen voor inflatie. Daar is bijvoorbeeld een hogere omloopsnelheid van geld voor nodig. Zolang geld niet rolt, geen inflatie.

We sparen ons met z’n allen suf en inflatie klinkt eng. Maar het is juist zeer welkom om de groter wordende schuldenberg op termijn te blijven financieren. Wanneer je je wilt wapenen tegen inflatie zijn er fundamenteel betere oplossingen dan cryptovaluta of goud. Aandelen zijn de beste manier om gematigde inflatie het hoofd te bieden. Kwalitatief goede bedrijven kunnen hogere grondstofprijzen doorberekenen in hun producten of diensten zonder dat dit de winstgevendheid aantast.

Naast aandelen zijn inflatie-gerelateerde obligaties zeer geschikt om hierop in te spelen. En dit doen we dan ook in onze adviesportefeuilles. Wanneer de rente extreem laag of zelfs negatief is, moet je daarnaast ook op zoek naar alternatieven. De combinatie van hoogrentende leningen, inflatie-gerelateerde obligaties en een strategie die ongeacht de richting van de markt rendement kan maken legt een solide basis. Het belangrijkste thema in aandelen van de afgelopen periode was overduidelijk technologie. Deze bedrijven wegen steeds zwaarder in de indices en in beleggingsportefeuilles en zijn de motoren achter het rendement op de beurs geweest. Duurzaamheid wordt in de breedte steeds bepalender in de portefeuilles en daar voegen we thema’s als robotica en gezondheidszorg aan toe.

Goed gespreide en veerkrachtige portefeuilles maken op langere termijn het verschil. Dat 2021 een jaar mag worden vol goede gezondheid, voorspoed en rendement.

 

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 11 januari 2021