De traditionele assetmix is achterhaald

# 31

14 oktober 2019

Iedere belegger kent regel 1 van beleggen: spreiding! Spreiding in je beleggingsportefeuille zorgt immers voor een lager risico.

Traditioneel bestaat een beleggingsportefeuille met een gemiddeld risico en een gemiddelde rendementsverwachting voor de helft uit aandelen en voor de helft uit obligaties. Een neutraal profiel heet dat in jargon. Al 4 decennia lang vertelt iedere beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of accountmanager hetzelfde: “Obligaties zijn de veilige kant van uw portefeuille, wanneer aandelen het moeilijk hebben zorgen de obligaties voor een buffer.”

Dat advies heeft altijd perfect gewerkt. Obligaties dienen als veilige haven om te schuilen in mindere tijden op de beurs en in de tussentijd ontvangt de belegger een mooie rente op zijn obligaties. Die kasstroom werkt ook weer als buffer omdat een eventuele koersdaling van de obligaties zelf gecompenseerd wordt door de ontvangen rente.

Maar dit mechanisme is kapot. Want zoals iedereen wel weet bestaat het fenomeen “rente” al enige tijd niet meer. De bufferfunctie van obligaties is volledig achterhaald en met de huidige negatieve rente is deze risico-dempende beleggingscategorie juist een risico verhogende aangelegenheid geworden. Eentje waar ook nog eens grof voor betaald moet worden want je krijgt geen rente als je obligaties koopt maar je moet ervoor betalen.

Dan is het een wrange constatering dat bijna iedere neutrale beleggingsportefeuille bij een bank, vermogensbeheerder of verzekeraar nog gewoon voor 50% uit aandelen en voor 50% uit obligaties bestaat. Logisch, dat wel, bezien vanuit gemak, gewoonte en regelgeving. Maar wie belegt vanuit gemak, gewoonte en gedreven wordt door regelgeving loopt vroeg of laat achterop. Obligaties geven geen rente meer en zijn die bufferfunctie dus kwijt, de kleinste rentestijging is voldoende voor een verlies. Zelfs een onveranderde of licht dalende rente zorgt voor een totaalverlies op deze posities want de meeste banken en beheerders werken niet gratis, de kosten lopen gewoon door.

Wat je dan wel moet doen? Het gaat allemaal om correlatie in je portefeuille. Het spreiden van je beleggingen heeft pas zin als je beleggingen naast elkaar zet die negatief gecorreleerd zijn en dus onafhankelijk van elkaar bewegen. Dat gaat niet meer met een eenvoudige combinatie van een wereldwijd aandelenmandje en obligaties. Je hebt alternatieve strategieën nodig. Wij passen deze al enige tijd met succes toe in onze portefeuilles waardoor de risico-rendementsverhouding voor onze cliënten beter wordt. Wél het rendement maar niet het risico van een zeer kwetsbare traditionele beleggingsportefeuille.

 

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 14 oktober 2019