Update beurs en portefeuilles, maart 2022

# 68

15 maart 2022

Update beurs en portefeuilles, maart 2022

De oorlog in Oekraïne zorgt in de eerste plaats voor veel menselijk leed. Het is daarom te hopen dat er snel een vreedzame oplossing komt. Uiteraard treft het ook de financiële markten en zorgt de onzekerheid voor forse koersbewegingen. Scherpe dalingen en korte opluchtingsrally’s wisselen elkaar af.

Stijgende grondstofprijzen, inflatie en de economische sancties maken dat het post-corona vertrouwen, vooral in Europa, bij bedrijven en consumenten opnieuw broos is. De voorspelde koopkrachtdaling zorgt voor minder economische groei dan begin dit jaar nog werd voorspeld. Van een stagnerende economische groei komen we mogelijk zelfs in een recessie-scenario terecht, maar zover is het nog lang niet. Veel is afhankelijk van het verdere verloop en de duur van het conflict en helaas is dit moeilijk te voorspellen.

Tussentijdse dalingen op de beurs zijn onvermijdelijk, maar worden gedempt door de combinatie van verschillende beleggingscategorieën in onze portefeuilles. De keuze voor verschillende fondsen zorgt voor evenwicht en relatieve rust. Daardoor hoef je niet in- en uit de markt hoeft te stappen op basis van onzekere factoren en sentiment. Beleggen is per definitie een lange termijn aangelegenheid. Het gegeven dat dalingen en herstelbewegingen op de beurs altijd kort op elkaar zitten, zorgt ervoor dat je rustig moet blijven en door schommelende koersen heen moet kijken. Wat de aanleiding ook is, beweging is inherent aan beleggen en zelfs een voorwaarde voor uiteindelijk rendement.

Invulling portefeuilles

Rustig blijven dus, maar beleggen in een snel veranderende wereld betekent wel dat je soms aanpassingen moet doen in de portefeuille. Corona lijkt voor het grootste deel achter ons te liggen, maar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sancties zijn verstrekkend.

Afhankelijk van doelen en wensen van de belegger wordt de beweging in een beleggingsportefeuille in meer of mindere mate opgevangen door het risicomijdende deel. Dat deel is over het algemeen vrij saai en dat is ook precies de bedoeling. Weinig beweging en een voorspelbaar rendement is hier voldoende. De prominente positie van een fonds dat onder alle marktomstandigheden rendement kan maken is een goed voorbeeld van een positie waarmee we in dit deel van de portefeuille het verschil maken.

Voor onze aandelenselectie is het vertrekpunt een goed wereldwijd gespreid geheel. Door hier bedrijven aan toe te voegen met typische kenmerken zoals bijvoorbeeld een lage beweeglijkheid kun je in onzekere tijden in aandelen blijven beleggen zonder dat je bang hoeft te zijn voor enorme koersdalingen. Dit soort aandelen zitten al lang in de portefeuilles en bewijzen regelmatig hun nut. We letten dus op de risico’s, maar spelen ook in op kansen als gevolg van wat er om ons heen gebeurt. Hoge inflatie is het meest in het oog springend en raakt iedereen. Daarom nemen we bijvoorbeeld extra ‘factor’ aandelen op. Sterke bedrijven zijn als beste in staat een hoger prijspeil door te berekenen, winsten op niveau te houden en zo inflatie bij te benen.

Door ook een stukje van de portefeuille in te vullen met actuele en langjarige thema’s proberen we wat extra’s toe te voegen aan een beleggingsportefeuille om uiteindelijk het rendement te optimaliseren. Europese groeiaandelen en cyclische consumentengoederen en trends staan wat dat betreft sinds enkele weken in een negatiever daglicht. Thema’s als de energietransitie en digitalisering zijn niet alleen actueel, maar bieden ook voor de langere termijn goede beleggingsmogelijkheden. De oorlog en daaropvolgende boycot van Russische energie laat duidelijk zien dat we pas aan het begin van een wereldwijde energietransitie staan. Dit pleit voor een combinatie van fossiele energie, nieuwe energie en grondstoffen. Grondstoffenbedrijven zijn daarin een mooie brug naar de digitalisering van onze samenleving. Want zonder mijnbouw geen chipindustrie en zonder computerchips werkt tegenwoordig bijna niets meer.

 

Door: Dick Hubertus, HIP Capital, 15 maart 2022